YELLOW HAT [SAVE YOURSELF]

DAYO + ALXNDR LONDON


music video

Written and directed by:

Viktoria Karakoleva

Director of photography:

Rosen Savkov

Starring:

Silvia Petkova

Music by:

Dayo + Alxndr London

Produced by:

Dayo + Alxndr London

Lyrics by:

Alxndr London

Mixed by:

Hristo Rachev(Sound Ninja Music Academy)

Producer:

Rosen Savkov

Executive producers:

Elena Doroshenko, Lyubo Yonchev

Production company:

Four Elementz

Cast:

Daria Dimitrova,

Bistra-Ijeoma Okereke,

Boriana Babanova,

Yaroslava Pavlova,

Tony Todorov,

Stefan Koichinov,

Anastasiya Melnikova